แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

เนื่องจากมีการปรับปรุงด้านความมั่นคงปลอดภัยให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่าข่าย
หากพบปัญหาการใช้งานระบบโปรดแจ้งผู้พัฒนาระบบ โทร 666701


จัดทำขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของวิทยาเขตศรีราชา
ซึ่งมี ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน เฉพาะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นท่านสามารถโหลดโปรแกรมสำหรับเปิดเอกสาร PDF ได้ที่นี่


พัฒนาโปรแกรมโดย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา