ชื่อบัญชีผู้ใช้ : 
รหัสผ่าน :
    
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม

จัดทำขึ้นเพื่อใช้สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของวิทยาเขตศรีราชา
ซึ่งมี ชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน เฉพาะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมเท่านั้นท่านสามารถโหลดโปรแกรมสำหรับเปิดเอกสาร PDF ได้ที่นี่


พัฒนาโปรแกรมโดย  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา