หน้าหลักบุคลากรหน่วยงานอื่นธรรมนูญนิสิตกิจกรรมเสริมหลักสูตรรวมภาพกิจกรรมการแต่งกายที่ถูกต้องกยศ.กองทุนสวัสดิภาพฯดาวน์โหลดเอกสารต่างๆแผนการใช้เงินบำรุงกิจกรรมนิสิตประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ฯโครงการก้าวแรกสู่บัณฑิตยุคใหม่

อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศีราชา
ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร.0-3835-4580 ต่อ 2630 โทรสาร.0-3835-4589

web page counter
( Since 1 Oct 2007 )
Best View @ 1024 x 768 pixel

111

โครงสร้างกิจกรรมฯ

 

ประกาศระเบียบ/ข้อบังคับ/คำสั่ง

 

เอกสาร คำร้อง ต่างๆของฝ่ายกิจการนิสิต

เอกสารเกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมนิสิต

เอกสารกองทุนสวัสดิภาพนิสิต และ ประกันสุขภาพ
เอกสารงานวินัยและพัฒนานิสิต